Videos

Jordi Centelles VIDEO BOOK:

Cites: Sèrie de TV3

Escena pel·lícula CLERKS:

Escena pel·lícula GLENGARRY GLEN ROSS:

Automàtics: TV MOVIE (Pel·lícula sencera):

ESPECIAL CAP D’ANY 2015. La2. “Nochevieja a Cachitos”: